Yhdistys

Saimaan lohikalojen ystävät ry

 

Perustimme vuoden 2016 alussa yhdistyksen, jonka tarkoituksena on osaltaan turvata saimaanlohen ja järvitaimenen elinolosuhteiden paraneminen niissä vesistöissä, missä lohta ja taimenta on aikaisemmin ollut, mutta kanta on hiipunut. Tällaisia kohteita ovat muun muassa Saimaan vesistö sekä siitä lähtevät joet ja pienet purot.

Saimaanlohi on äärimmäisen uhanalainen laji sekä Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntakala. Emme ole kuitenkaan suojeluyhdistys vaan tarkoituksenamme on turvata lohen ja taimenen kalastettavuus jatkossakin.

Yhdistyksemme pyytää emokaloja syksyisin Pielisjoessa olevalta Kuurnan padolta, tekee lohikalojen siirtoistutuksia, tiedottaa sekä suunnittelee ja toteuttaa Saimaan vesistöstä lähtevien purojen sekä jokien kunnostusta, jolloin lohi- ja taimenkanta voisi niissä jatkossakin lisääntyä. Vuoden 2017 erityiskunnostuskohteena on Säimenen vesistö Savonrannalla.

Valtioneuvoston kanslia on 12.1.2017 liittänyt ”Saimaan lohikalojen ystävät Ry” hankkeen “Saimaanlohen elinvoimaisuuden turvaaminen” Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan. Valtioneuvoston kanslian ratkaisu perustuu hakemuksessa esitettyyn suunnitelmaan, joka arvioinnin mukaan täyttää Suomi 100 -hankehallituksen asettamat perusedellytykset Suomi 100 -ohjelmalle.

Mikäli kiinnostuit yhdistyksestämme ota yhteyttä:

Kari Kulmala 050 513 2213

Pekka Huupponen 050 341 2437

Ota yhteyttä

Pekka Huupponen

esa.huupponen(at)gmail.com

Puh. 050 34 12 437

_____________

Kari Kulmala

karikulmala(at)hotmail.com

Puh. 050 513 2213